Tehnisku iemeslu dēļ, cenas neatbilst norādītajām. Informāciju varat saņemt: tc@elmont.com