Mājas lapā norādītās cenas ir informatīvas un nav komerciāls piedāvājums. Lai iegūtu informāciju par pašreizējo preču cenu, kā arī citiem jautājumiem, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: tc@elmont.com

Lietošanas noteikumi

APMAKSA 


Par pasūtījumiem interneta veikalā elmont.lv var norēķināties saņemot rēķinu uz norādīto e-pastu un: 

 1. veikt apmaksu jebkurā bankā; 
 2. veikt apmaksu ar interneta bankas starpniecību pēc klienta ieskatiem;
 3. veikt apmaksu uz vietas ar VISA un/vai MASTERCARD.


Pasūtījuma apstrāde tiek uzsākta tikai tad, kad pārskaitījums ir saņemts bankā. 


PIEGĀDE


Piegāde notiek ar DPD starpniecību. 


Lai iegūtu vairāk informācijas par šo pakalpojumu, lūdzam sazināties ar DPD Pārdošanas nodaļu zvanot (+371) 67387286 vai rakstot uz sales@dpd.lv.

Gadījumā, ja nav uzreiz pieejamas visas pasūtītās preces, elmont.lv informē KLIENTU, lai vienotos, kādā veidā nosūtīt preces – vai pa daļām, vai kopā. 

Piegāde Rīgas pilsētas robežās – 5.00 EUR 
Piegāde ārpus Rīgas pilsētas robežām – 10.00 EUR 

Ja vēlaties pasūtījumu saņemt ELEKTRONAMS veikalā Lapeņu 23. Darba laiks - P.O.T.C.P. 9:00-18:00. 


Preces apmaiņas (atgriešanas) noteikumi

Visām precēm, kuras Patērētājs ir iegādājies interneta veikalā www.elmont.lv, ir noteikts derīguma termiņš.


NEKVALITATĪVA PRECE

Kurā gadījumā tiek uzskatīts, ka Prece ir nekvalitatīva?

Prece tiek uzskatīta par nekvalitatīvu Preci, pastāvot sekojošajiem pārkāpumiem (bojājumiem):

 • kvalitātes neatbilstība: nepatīkama (produkcijai neraksturīga) smaka, nevienmērīga krāsa, sausa/neviendabīga konsistence, sveši piemaisījumi;
 • daudzuma neatbilstība: produkcijas masa neatbilst tai, kas norādīta uz iepakojuma (daudzums ir mazāks, nekā standarta iepakojuma pildījums);
 • iepakojuma neatbilstība: iepakojuma neatbilstība saturam; iepakojuma mehāniskie bojājumi (plaisas, sašķēlumi u.c. defekti), kas radušies ražošanas vai transportēšanas  rezultātā.
 • informatīvā pavadījuma neatbilstība: preci nav iespējams izmantot paredzētajiem nolūkiem, jo informācija par Preci netika sniegta pilnībā vai vispā

Kādā termiņā jāvēršas kompānijā, ja tiek atklāta nekvalitatīva Prece?

 • Atklājot nekvalitatīvo Preci ar ražošanas brāķi, var vērsties kompānijā visā Preces derīguma termiņa laikā.
 • Atklājot nekvalitatīvo Preci, kurai ir brāķis, kas nav ražošanas brāķis (iekšējā daudzuma neatbilstība, ārējie iepakojuma un preces bojājumi u.t.t.) – 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas dienas.

 

Kur vērsties, ja tiek atklāta nekvalitatīva Prece?

 • Iesniegums par nekvalitatīvas Preces aizvietošanu (atgriešanu) jānosūta uz Pārdevēja pasta adresi vai elektronisko adresi, pievienojot dokumentus, kas apstiprina Preces iegādes faktu.
 • Kopā ar iesniegumu Patērētājam jāatgriež nekvalitatīva Prece. Nekvalitatīva Prece jānosūta uz Lapeņu 23, Rīga.

 

Ja Pārdevējs apstiprina Preces neatbilstošās kvalitātes faktu, Patērētājam ir tiesības:


 • saņemt pretī analoģisko produktu;
 • saņemt citu produktu par analoģisko summu;
 • saņemt naudas līdzekļus (ieskaitot ceļa izdevumus).

 

Patērētāja prasījumu apmierināšanas termiņš ir noteikts spēkā esošajā likumdošanā.

 

Gadījumā ja Pārdevējs neapstiprina Preces neatbilstošās kvalitātes faktu, tas atgriež Preci Patērētājam, norādot iemeslu, kāpēc produkcija netiek pieņemta atgriešanai.


KVALITATĪVA PRECE

 

Kādā termiņā jāvēršas kompānijā, atsakoties no kvalitatīvas Preces?

·         Patērētājs ir tiesīgs atteikties no iegādātās kvalitatīvas Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces saņemšanas brīža.

 

Uzmanību!

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības attiecībā uz kvalitatīvu Preci, saskaņā ar MK Noteikumiem par distances līgumu gadījumā ja:

·         Preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras Pārdevējs nevar kontrolēt;

·         Prece ir izgatavota pēc pasūtījuma vai ir neaizvietojama, ātri bojājas vai ātri tērējas;

·         Runa ir par pārtikas produktiem, dzērieniem un citām tūlītēja patēriņa Precēm;

·         Prece ir bojāta Patērētāja vainas dēļ vai Preces derīguma termiņš tuvojas beigām;

·         Patērētājs ir atvēris preces iepakojumu, kurš nodrošināja Preces drošību veselības un higiēnas apsvērumu dēļ;

·         Prece un iepakojums ir ārēji bojāti, kā rezultātā samazinās Preces vērtība.

 

Kur jāvēršas, atsakoties no kvalitatīvas Preces?

·         Iesniegums par atteikšanos no kvalitatīvas Preces jānosūta uz Pārdevēja pasta adresi vai elektronisko adresi, pievienojot dokumentus, kas apstiprina Preces iegādes faktu.

·         Kopā ar iesniegumu Patērētājam jāatgriež kvalitatīva Prece. Kvalitatīva Prece jānosūta uz Lapeņu 23, Rīga.

 

Uzmanību!

Ja Jūs sūtat Preci uz Pārdevēja biroju ar pasta sūtījumu vai izmantojot kurjera pakalpojumus, Jūs piekrītat sastādītā Preces pieņemšanas akta noteikumiem, kā arī vizuālajam stāvoklim un komplektācijai, kuru Pārdevējs ir piefiksējis.

 
Naudas līdzekļu atgriešana Patērētājam atsakoties no kvalitatīvas Preces
Ja Pārdevēju apmierina Preces, no kuras Patērētājs atsakās, kvalitāte, tad

 • Pārdevējs atgriež naudas līdzekļus, kuri tika iztērēti Preces iegādei, 14 dienu laikā no atteikuma iesnieguma un pašas Preces saņemšanas brīža;
 • Pārdevējs neatlīdzina Patērētāja ceļa izdevumus par Preces piegādi.